Gia sư, gom bat trang, Ấm chén bát tràng

09.1984.1010 - 09.1985.1010